Phong cảnh

Ảnh đẹp có nghĩa là biết đứng đúng chỗ.