Phong cảnh

Ảnh phong cảnh là thử thách tột độ đối với một nhiếp ảnh gia, và cũng thường mang lại sự thất vọng tột độ.