01.

Chuẩn bị hình ảnh


Sau khi nhận được thông tin in ấn, chúng tôi sẽ chuẩn bị những hình ảnh cần được in, xác định lại kích thước, độ phân giải, màu sắc,...

02.

Chuyển cho nhà in


Chúng tôi sẽ tìm kiếm đối tác in ấn ngay gần khu vực của bạn trước, nếu không khả dụng, chúng tôi sẽ in tại một nơi phù hợp nhất.

03.

Kiểm tra bản in


Sau khi in xong, mọi bản in sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng từ chất lượng, màu sắc, khổ in,... trước khi được đóng gói kỹ lưỡng & gửi đến cho bạn.

04.

Bàn giao


Nếu bạn ở khu vực Đà Lạt, chúng tôi sẽ vận chuyển trực tiếp đến cho bạn sau khi in xong, còn nếu bạn ở xa, chúng tôi sẽ sử dụng các đơn vị vận chuyển uy tín nhất.