Cây & hoa

Bộ phận quan trọng duy nhất của một chiếc máy ảnh là một gang tay phía sau nó.