Cây & hoa

Hãy tự hỏi bản thân: Chủ thể này có khiến mình phải cảm nhận, suy nghĩ và mơ ước?