Con người

Một bức ảnh là một bí mật của bí mật. Nó càng thể hiện nhiều, bạn càng biết ít