Ảnh tối giản

Tôi thích chụp mọi người trước khi họ biết góc chụp nào của họ là tốt nhất