Ảnh tối giản

Mọi bức ảnh đều chính xác, nhưng không có bức ảnh nào là sự thật.