khung [vuông]

Những tác phẩm sau đây đã được hậu kỳ lại theo khung vuông như định dạng Medium Format cổ điển. Những tác phẩm này, bạn được quyền sử dụng lại cho mục đích cá nhân nhưng không được phép in ấn.

Bạn cũng có thể liên hệ để đặt mua một bản in chuyên nghiệp với chi phí linh động hoặc một giấy phép thương mại cho bất kỳ tác phẩm nào mà bạn yêu thích, đó là cách mà bạn ủng hộ & trân trọng công sức của tác giả. Cám ơn bạn.

Mobile/Zalo: 0933 325 330 - Email: [email protected] - #HaiNguyen.