Đô thị

Chỉnh sửa các vùng sáng tối là những thao tác nhằm sửa chữa những nhầm lẫn mà Đấng tạo hoá đã mắc phải trong lúc tạo ra các mối quan hệ về ánh sáng.