Đô thị

Không có gì tệ hại hơn một bức ảnh sắc nét thể hiện một ý tưởng mờ nhạt.