Chân dung

Mọi hoạ sĩ đều bắt đầu với một khung vải trống hay tờ giấy trắng, còn nhà nhiếp ảnh bắt đầu bằng một tác phẩm đã hoàn tất.