Hỏi và đáp

Chất liệu in ấn của bạn là gì?

Hiện tại, các tác phẩm sẽ được in trên giấy hoặc trên Formex từ 5 ly đến 1 phân.

Một bức tranh sẽ được in trong bao lâu?

Thông thường chúng tôi sẽ in một bức tranh trong vòng 2 ngày làm việc.

Khổ in lớn nhất mà bạn có thể cung cấp?

Tùy vào tác phẩm bạn chọn, chúng tôi sẽ trả lời chính xác khổ ảnh lớn nhất bạn có thể in qua email.

Tôi có thể xem các tác phẩm đặc biệt của bạn?

Hiện tại, tôi chưa thể đăng những tác phẩm dành riêng cho các nhà sưu tập lên mạng, bạn hãy liên hệ để có thể xem trực tiếp.

Bạn có chuyển tranh ra ngoài lãnh thổ Việt Nam không?

Hãy liên hệ để biết được những quốc gia mà tôi có thể chuyển tranh đến cho bạn.

Nếu bạn không thể chuyển tranh, vậy có giải pháp nào khác?

Chúng tôi vẫn có thể cung cấp bức ảnh số để bạn có thể tự in ra các vật liệu mà bạn muốn.