Nhìn cuộc sống qua khung vuông

Một số nhiếp ảnh gia vồ vập thực tế… và áp đặt suy nghĩ và tinh thần của họ lên đó. Nhiều người khác lại quan sát thực tế một cách tinh tế hơn và đối với họ, nhiếp ảnh là phương tiện để thể thể hiện tình yêu và giải phóng nhận thức.