Nhìn cuộc sống qua khung vuông

Chỉ cần 12 bức ảnh đẹp trong một năm cũng đã được coi là có một mùa ảnh bội thu.